Slott.jpg
Vadstena Kulturkommun.fw.png

Vadstenas kulturpolitik ska bidra till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck.

Kultur är en investering för framtiden där teknik, talang och tolerans bejakas!

Kulturen ska uppfattas som en kraft som skapar social gemenskap och bidrar till individens och samhällets utveckling och välfärd. Vadstena ska framstå som en stark, öppen och innovativ kulturstad. Vadstena ska vara en tillåtande och inkluderande stad där alla känner sig välkomna. Kulturen ska vara en viktig och naturlig del av samhällets utveckling och människans vardag.

Konsensus verkar för:

  • Att utveckla, marknadsföra och synliggöra Vadstena som regionens kulturhuvudstad

  • Att förvalta, utveckla kulturarven och realisera kulturstråket

  • Att organisera ett centrum för kultur och turism

  • Att bejaka kulturaktörerna som en resurs för att utveckla varumärket Vadstena

  • Att genomföra kontinuerliga dialoger med kommunens kulturaktörer

  • Att utveckla samverkan mellan kultur, handel och industri

  • Att se kulturens roll som värdeskapande roll i samhällsbyggandet