IMG_2422.JPG

Konsensus är ett lokalt parti som bildades inför kommunalvalet 2014. Bakgrunden till att partiet bildades var att ta vara på den lokala kraft som vi upplevde fanns inom Vadstena kommun i avsikt att utveckla kommunen.

Vi som grundade partiet hade som uttalade målsättningar att bl.a.

  • Se till så att det börja att byggas bostäder
  • Vadstena måste växa – visionen är 10.000 invånare 2030
  • Satsa på hårda och mjuka värden inom skolan
  • Förbättrade kommunikationer
  • Öka närvaron på den Regionala nivån

Med dessa punkter som de mest framträdande i vårt partiprogram gick vi till val i september 2014. Valresultatet blev att vi fick ca. 25% av rösterna och blev direkt Vadstenas näst största parti.

Vi bildade politisk majoritet med (S) och samarbetade med dem till juni 2017 då det blev en ny politisk majoritet och Konsensus är sedan dess det dominerande oppositionspartiet.

Vad grundar vi vår politik på?

Konsensus är noga med att ha så mycket faktaunderlag som möjligt som vi grundar våra politiska förslag och beslut på. Vi ha för detta ändamål försett oss med omfattande databanker med statistik och prognoser. Detta faktabaserade underlag i samverkan med våra politiska ambitioner ger grunden för det politiska programmet.

Du som är intresserad kan här läsa Konsensus dokument "Vision och strategi".