Vadstenas utveckling top logo.jpg

Vadstenas utveckling

För att Vadstena ska kunna växa krävs att det sker en omfattande nyproduktion av bostäder, något som samtidigt kräver följsamhet i hela samhällsutvecklingen. Den kommunala kapaciteten på området har tidigare hållits på en minimal nivå under lång tid och det är först under 2017 som de nödvändiga resurserna finns på plats för att på allvar och med egna resurser kunna arbeta med en långsiktig strukturerad plan för samhällsutvecklingen. 

  • Utveckla Silo och Hamnområdet
  • Fler invånare i arbetsför ålder
  • VA nät till Nässja