Tema-genus-och-kultur-topp.jpg
midsommar.jpg

Utbildning, fritid och kultur

Lågstadiet och Mellanstadiet har sedan länge bedrivit verksamhet i lokaler som är dåligt anpassade för dagen pedagogik och lokalbehov, något som gäller båda skolorna. Nya skollokaler har diskuterats under lång tid där en av stötestenarna har varit kapaciteten där det varit olika åsikter om 4 eller 5 spårigt F-3 skola och 3 eller 4 spårigt 4–6 skola. Enligt vår bedömning kommer det att krävas en helt 5 spårig F-3 skola redan 2021 och helt 4 spårig 4–6 skola 2022.  

Möjligheten till fritidsaktiviteter är nästan obegränsad och det vi inte har t.ex. motorsport, finns i grannkommunerna. På fritidsanläggningssidan är Vadstena väl rustat med flera fotbollsplaner, inomhushall, simhall, ishall, konstgräsplan, golfbana, motionsspår, utförsåkning, längdåkningsspår, båtplatser mm. Utöver alla anläggningar ska adderas närheten till Vättern, Tåkern och Omberg.  

Det finns få platser i landet som har så mycket kulturhistoria på så liten yta och ännu färre som har byggnadsmonumenten som är så väl bevarade.  Att Mårten Skinnare var pionjären inom mentalvården och att vi har Gottfrid Larssons skulpturer som kan mäta sig med Carl Milles, unik kunskap inom knyppling och mycket annat tenderar att komma i skuggan av det som skapades av Vasaätten och Heliga Birgitta. 

  • Aktivitetscentrum för alla åldrar
  • Ändamålsenliga skollokaler för framtida expantionsbehov
  • Utveckla turistprodukter för familjer inför Lalandia