Valsedel till kommunfullmäktigevalet i Vadstena Kommun 2018

PRESSMEDDELANDE

Konsensus För Vadstenas Bästa har nu genomfört sin första ordinära nominerings procedur som har resulterat i en valsedel med 36 namn till kommunfullmäktigevalet i Vadstena Kommun 2018.

Konsensus började för snart två år sedan med att förbereda för nomineringsproces sen genom att erbjuda intresserade att deltaga på våra politiska möten, erhålla vår information och introducera de nya kandidaterna i den demokratiska process vi har inom partiet vilken vi tillmäter stor och viktig betydelse. Vi vill att så många som möjligt ska få yttra sig och inte minst har vi haft en dialog med kandidaterna och låtit dem ha egna åsikter om nomineringskommitténs förslag.

Vi kan med glädje konstatera att av de 16 personer som var med på Konsensus snabbt upprättade valsedel inför 2014 års kommunfullmäktigeval kvarstår 15 av dem även inför den kommande mandatperioden. Ett tydligt tecken på långsiktighet och att det finns en stark tilltro till vår vision om att Vadstena måste växa och vi strävar mot 10.000.

Av de 36 kandidaterna är det 8 personer som har rekryterats under innevarande mandatperiod vilket är ett bevis för att vårt politiska arbete under mandatperioden har väckt intresse för politiskt engagemang.

Hela 13 personer är kandidater som tidigare inte haft politiska engagemang i Konsensus men nu vill satsa helhjärtat på Konsensus och de frågor som vi driver – För Vadstenas Bästa. Vi ser det stora intresset för aktivt engagemang som ett bevis för att vårt politiska arbete uppskattas och den öppenhet och medinflytande som vi strä-var efter i organisationen uppskattas.

Vi är väldigt nöjda med att Frida Edholm åtar sig ansvaret att toppa valsedeln. Frida har i alla nomineringsstegen rankats som klar etta så stödet inom partiet för Frida är mycket stort. Vi är också nöjda med den spridning på åldrar och yrken vi uppnått. Helst hade vi velat visa en valsedel med 50/50 i könsfördelning men vi når 45% kvinnor vilket är jättebra uttrycker nomineringskommitténs ordf. Malin Löfstedt.

Ytterligare upplysningar lämnas av ordf. Bengt-O Petersson