Omsorg och hälsa top logo.jpg

Omsorg och hälsa

Med en bättre folkhälsa och en ständig utveckling av den medicinska tekniken finns det en klar trend att vi lever allt längre vilket innebär att de behovsmönster som funnits inom äldreomsorgen inte kommer att gälla. Enligt nuvarande bedömningar är det framför allt personer i åldern 80 år och äldre som är i behov av olika typer av äldreomsorg. De nuvarande 80+ är födda på 1920 och 30 talet och karaktäriseras speciellt av att det finns många änkor. Det är ett mönster som förändras succesivt och när 40-talisterna når 80 årsåldern om 5-10 år har medellivslängden mellan män och kvinnor närmat sig varandra vilket gör att fler bor i parförhållanden längre. Nuvarande bedömningar är att 40-talisterna har ett betydligt senare men framför allt annorlunda vårdbehov och man talar idag om en förskjutning på minst 7-8 år jämfört med dagens läge.       

  • Kunsapshöjande insatser för nya behov inom social sektor