DSC06397.jpg

Leva och bo

De markområden som varit förhållandevis lättillgänglig, inklusive andra delen av Drottningmarken, är i princip uppbokade och det är därför hög tid att påbörja exploateringen av första delen av Tycklinge området och angränsande områden mot Kvissberg för att kunna erbjuda nya villatomter eftersom ”lagret” är slut.
Ny industrimark behöver också planeras eftersom även industrimark är i det närmaste slut.

  • Satsa stort på Tycklingeområdet
  • Nya boendeformer för äldre
  • 100 nya bostäder per år