Demokratiska Rörelsen


Demokratisk-prosess1.jpg

Konsensus – för Vadstenas bästa arbetar kontinuerligt med att utveckla den demokratiska rörelsen. Att hålla denna levande är grunden för hur politiken utformas såväl strategiskt som konkret. I linje med dessa tankar  är partiarbetet organiserat utefter en specifik modell. 

Vår logotyp speglar bl.a hur vi grafiskt vill beskriva hur partiets demokratiska process är uppbyggd.

 


Demokratisk-process2.jpg

Vår utgångspunkt när vi lägger våra politiska förslag är att du som bor i Vadstena skall få en bättre livskvalité på flera områden. Vi vill vara lyhörda för idéer och förslag som vi tror främjar Vadstenas utveckling. Vi fångar upp idéerna i alla våra kontakter med invånarna. Idéerna från invånarna behandlar vi sedan  i olika politiska grupperingar för att skapa en bred förankring.

Partistyrelsen har det övergripande ansvaret för utformandet av politiken. Detta sker genom dialog med den allmänpolitiska gruppen (APG), resursgruppen, medlemsmötena och årsmötet. Dessutom genom olika konstellationer inför och under KF:s möten och i de olika nämnderna.

MÖTESSTRUKTUR

Vår organisation bygger på ett vi har återkommande möten i olika konstellationer. Avsikten är hela tiden att få så bred förankring som möjligt på våra förslag. De olika möteskategorierna är:

  • Årsmöte

  • Styrelsemöte 3-4 ggr per termin

  • Medlemsmöte 2 ggr per år

  • AllmänPolitiska Möte 3 ggr per termin

  • Till dessa möten bjudes alla aktiva politiker in samt även de medlemmar som ingår i resursgruppen

  • Förberedande KF möten 10 ggr per år

  • Förberedande KS möten 10 ggr per år