vision.jpg

Vår vision ligger kvar – Mot 10 000 2030.

Fortsatt lokalt självstyre är viktigt för Vadstenas utveckling! Vi behöver växa för att vi på bästa sätt skall kunna tillvarata och utveckla våra möjligheter att skapa ett gott liv för oss alla, utifrån de olika individuella förutsättningar vi har. Vi ser nu tecken på att vår satsning har varit rätt. Vadstena växer. Att vi nu är i opposition har inte ändrat våra ambitioner i detta arbete – snarare tvärt om.

Vi är ett parti som inte behöver ta hänsyn till politisk styrning från högre ort. Vi behöver inte inlemma oss i ett politiskt rävspel som bottnar i ideologiska och strategiska maktkamper. Kring vår värdegrund samlar vi människor som vill jobba för att ta hand om de värden som finns i Vadstena – utveckla och skapa nytt för att möta våra framtida behov. 

Konsensus kommer att fokusera det politiska arbetet inom fyra olika profilområden

Förstasidan profilområden 2 2017-10-01.jpg
 

Konsensus kommer att arbeta för en full utbyggnad av skolan. Vi står fast vid den planerade utökningen antalet klasser till 4 st i varje årskull. Det är nödvändigt för att fortsätta det framgångsrika kvalitetsarbetet inom skolan. Detta ger en god skol-och arbetsmiljö för våra barn och pedagoger. Vi möter den efterfrågan som finns hos de barnfamiljer som vill flytta till Vadstena.

Vi behöver utveckla och stärka omsorgen om våra äldre. Våra äldres behov blir mer komplexa och ett större ansvar läggs på kommunerna att möta dessa. Vi behöver öka vår kunskap om de behov som finns och ge personalen bra förutsättningar för att ge en god och värdig omvårdnad och service.

Konsensus vill ta vara på Vadstenas unika miljö och omgivning genom att skapa en sammanhängande stadsbild där även siloområdet, Nässja och Tycklinge ingår.

Vårt kulturliv är rikt men vi behöver öka möjligheterna för barn och ungdom att vara aktiva i idrott, musik, teater och andra aktiviteter. Konsensus kommer att jobba för att skapa ett kreativt center där allt detta kan mötas – en mångkulturell arena.

Konsensus ambition kring byggandet står fast. Vi skall tillgodose de olika behov som både våra medborgare har och de som vill flytta in. Bostadsrätter, hyresrätter, centralt men också en utveckling av Borghamn och Rogslösa. Konsensus kommer att jobba aktivt med projekt som förskönar stadsbilden, gator och torg, samt hamnområdet.

Detta är några av de ambitioner som Konsensus har och som ryms inom de fyra profilområden vi kommer att fokusera på när det gäller Vadstenas framtid.

Konsensus – för Vadstenas bästa.